Diamantová technika Brno

Optimalizace řezných nástrojů

Správná volba diamantového kotouče a stroje s cílem optimalizovat náklady na provoz a ekonomiku práce

Celosvětová statistika výrobců diamantových nástrojů uvádí, že diamantový řezací kotouč není nekvalitní, ale z 98% je špatně zvoleno jeho použití pro daný materiál a z 79% s ním obsluha nevhodně manipuluje.

Určení základních veličin.

Řezaný materiál:

 • abrazivní (asfaltové živice, šamoty, čerstvý a zvětralý beton, makadam, cihla, mramor, pískovec …)
 • neabrazivní (vyzrálý, tvrdý i armovaný beton, žula, keramika …)

Výkon stroje:

 • řezná rychlost v m/s
 • rychlost posuvu nebo přísuvu v m/min
 • řezný výkon stroje v kW:
 • do 3 kW – úhlové brusky, drážkovací frézy, okružní pily
 • 3 kW – 11 kW – řezače spár s ručním posuvem, stolové pily
 • 11 kW – 50 kW – řezače spár, výkonné okružní pily a stěnové pily s mechanickým strojním přísuvem

Vzorec pro určení otáček řezného kotouče:

n = (60 . v)/(∏ . D)

n – otáčky/min.
v – obvodová rychlost v m/s-1
D – ø kotouče v m
∏ – 3,1415

Řezací nástroje:

 • na abrazivní materiály
 • na neabrazivní materiály
 • dle typu nosiče – drážka C1, C2, C3…
 • technologie – laserem svařené, stříbrem pájené, přímé sintrování

Není možné používat jeden druh kotouče pro různé druhy řezaného materiálu.
Pokud nedojde v diamantovém segmentu k opotřebení pojiva před diamantovým zrnem při řezání, diamantové zrno se neobnaží a nástroj přestává řezat. Naopak, dochází-li k velmi rychlému opotřebení pojiva, diamantové zrno vypadne, než dojde k jeho opotřebení. Nástroj velmi dobře řeže, ale má nízkou životnost. Optimalizovat složení pojiva vůči řezanému materiálu patří k hlavním parametrům, které mají vliv na životnost nástroje. Podle výkonu stroje se použije vhodný typ diamantového segmentu, který zabezpečí delší životnost diamantového kotouče a tím ekonomický provoz.


Proces řezání je v podstatě ovlivněn těmito třemi základními veličinami.
1. řezaným materiálem (obrobkem)
2. nástrojem
3. řezacím strojem


Obrobek, který se má řezat, představuje v tomto systému výchozí veličinu, podle které se zbývající dvě musí seřídit, aby došlo k optimalizaci životnosti nástroje, rychlosti řezání a výkonu stroje, který je nutný pro zajištění procesu řezání.
U nástroje má největší vliv na proces řezání kvalita diamantového zrna, velikost diamantového zrna, koncentrace diamantového zrna, složení pojiva, tvar nosiče, velikost přítlaku nástroje na řezaný materiál.
U řezacího stroje jsou ovlivňujícími veličinami: geometrie řezání (poloha obrobku vzhledem k pile), souběh nebo protiběh, parametry řezání (řezná rychlost, rychlost posuvu nebo přísuvu), řezný výkon stroje a množství chladící a výplachové kapaliny.


Vzorec pro zjištění ekonomiky práce:
N = C/A
N – náklady uživatele na m2
C – pořizovací cena nástroje v Kč
A – výsledný objem práce v m2

Příklad: 50 m2 odpovídá řezu 1 000 m v hloubce 5 cm.