Diamantová technika Brno

Základní doporučení pro práci s nástroji a stroji

  1. Po převzetí stroje si důkladně přečtěte technické informace a návody k obsluze.
  2. Před započetím práce zkontrolujte stroj, zda nejeví viditelné známky poškození a znečištění. Zejména věnujte pozornost přívodnímu kabelu, větracím otvorům a upínací hlavě.
  3. Nástroje používejte dle doporučení výrobce. Zkontrolujte typ uchycení, doporučené otáčky a bezvadný stav nástroje.
  4. Nasaďte nástroj a zkontrolujte jeho upnutí. Jen ostrý nástroj bude správně fungovat!
  5. Zkontroluje, zda jsou dodrženy bezpečnostní předpisy a používejte všechny ochranné pomůcky.
  6. Zapněte stroj do sítě a vyzkoušejte jeho funkčnost.
  7. Nastavte hrot nástroje na zvolený materiál a zapněte stroj. Používejte váhu stroje ke správnému zatížení nástroje – nadměrný tlak na nástroj má za následek nižší efektivitu práce a větší zatížení stroje a nástroje.
  8. Účinnost nástroje je zabezpečena otáčením a příklepem – nepoužívejte nástroj k páčení. Dojde ke zlomení nástroje a poškození stroje!
  9. Nástroje častěji vyměňujte, dříve než dojde k jejich úplnému otupení.
  10. Pokud dojde k nadměrnému zahřátí stroje, ihned stroj vypněte a nechte zchladnout. Je důležité změnit styl práce!
  11. Po skončení práce stroj a nástroj opět zkontrolujte, očistěte a uložte do přepravního kufru.
  12. Opotřebené nástroje ihned vyřaďte a nechte odborně repasovat!
  13. Stroj nechejte cca 1x za 1/2 roku prohlédnout v servisu – předejdete zbytečným a nákladným opravám. 1x měsíčně namažte upínací hlavu speciálním mazacím tukem.

   Znovu si přečtěte tento návod a DODRŽUJTE HO!